Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji spletne trgovine Urbana-lama.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1).

S spletno trgovino Urbana-lama.si (v nadaljevanju tudi » trgovina«) upravlja podjetje DOMATO – trgovina in storitve, s.p., Janežičeva cesta 5, 1000 Ljubljana, ki je tudi ponudnik storitev e-poslovanja (v nadaljevanju tudi prodajalec ali Urbana-lama.si).

Vsa besedila in opisi artiklov na spletni strani urbana-lama.si so avtorsko zaščiteni in jih ni dovoljeno kopirati brez dovoljenja.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Urbana-lama.si, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Urbana-lama.si in kupcem.

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje spletnega naročila.

Uporabnik je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Uporabnik in varovanje osebnih podatkov

Uporabnik ob nakupu v spletni trgovini Urbana-lama.si izpolni obrazec z osebnimi in kontaktnimi podatki. Urbana-lama.si se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Urbana-lama.si  nedoločen čas hrani naslednje podatke uporabnikov oziroma kupcev: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Urbana-lama.si.

Urbana-lama.si navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s kupcem.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Urbana-lama.si za hrani samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke gostov Urbana-lama.si ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Urbana-lama.si Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Dostopnost informacij

Urbana-lama.si se zavezuje, da bo kupcu še preden ga zavezuje pogodba ali ponudba, zagotovil naslednje informacije:

 • podatke o podjetju Domato, s.p. (ime in sedež podjetja, matična številka),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene lastnosti artiklov (vključno s poprodajnimi storitvami),
 • dostopnost artiklov (vsak artikel, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave artiklov (ter način, kraj in rok dostave),
 • cene, ki morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza in druge dajatve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • način plačila in dostave ali izpolnitve, ter rok veljavnosti tega podatka,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je možno odstopiti od pogodbe in pogoje za odstop (opis pravice do odstopa v skladu s 43.č ZVPot; v primerih, ko potrošnik v skladu s 43.č členom ZVPot nima pravice do odstopa, je o tem izrecno obveščen),
 • pojasnilo postopka s pritožbo, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba artiklov

Zaradi narave poslovanja prek spleta se ponudba Urbana-lama.si ažurira in spreminja pogosto in hitro.

Cene so prikazane kot priporočene cene dobavitelja ter naše cene. Priporočene cene dobavitelja so cene, ki jih priporoča dobavitelj Urbana-lama.si za ta artikel in po kateri sam vrši prodajo artikla. Cene so cene, kot jih oblikuje Urbana-lama.si in ki veljajo za nakup prek spletne trgovine Urbana-lama.si.

Način plačila

Ne glede na izbran način plačila artiklov boste račun za nakup artiklov prejeli na vaš e-naslov (v .pdf formatu) takoj po dostavi paketa ali  v fizični obliki takoj po prevzemu paketa.

Na voljo so vam številni načini plačila:

 • z gotovino ob prevzemu,
 • z nakazilom na račun podjetja Domato s.p. (po ponudbi/predračunu),
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa) – prek PayPal Express
 • PayPal Express

Izdaja računa 

Urbana-lama.si ob dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun in sicer v tiskani obliki (priložen račun k naročenemu izdelku). Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom. V sporočilu pa je podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Cene 

Cena velja enako za vse kupce Urbana-lama.si.

Kjer je ob artiklu izpisana samo ena cena, pomeni, da je cena enaka priporočeni ceni dobavitelja.

DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena Zakona o davku na dodano vrednost.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo Urbana-lama.si kupcu omogočil odstop od nakupa.

Popusti, promocijske kode ipd. se ne seštevajo. Akcijske cene ne veljajo pri nakupu darilnih bonov, razen če je to izrecno navedeno. Vplačana sredstva po darilnih bonih, bonusih in predračunih se ne obrestujejo.

V času trajanja akcij, ki vključujejo brezplačno darilo, kupcu ob enkratnem nakupu pripada eno darilo, razen če je označeno drugače.

Plačilne in kreditne kartice 

V primeru plačila s plačilnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik (podatki v računu uporabnika) mora biti ista oseba ali organizacija, kot je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen izjemoma z odobritvijo Urbana-lama.si.

Pravila nagradnih iger 

Opredelitev pojmov 

Organizator nagradne igre je prodajalec DOMATO – trgovina in storitve, s.p., Janežičeva cesta 5, 1000 Ljubljana. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi funkcija računalniškega izbora naključno ali jih določi komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri (in ostalih podelitvah artiklov ali bonov)

Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri 

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje 

V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca 

Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. V kolikor nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov 

Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre 

Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Postopek obveščanja o nakupu 

 1. Naročilo

Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Urbana-lama.si naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Urbana-lama.si lahko za preverjanje podatkov ali zaradi zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih Urbana-lama.si nima na zalogi v lastnem skladišču, je Urbana-lama.si izključno vezan na dobavo s strani svojega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ta dobavitelj dostavi artikel do Urbana-lama.si. Prek elektronske pošte Urbana-lama.si kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo artiklov. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči Urbana-lama.si, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko Urbana-lama.si naročilo kupca zavrne iz razloga, ker artikel ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Urbana-lama.si ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave artiklov, ki jih Urbana-lama.si nima na zalogi v lastnem skladišču.

 1. Naročilo je odpremljeno/Naročilo je pripravljeno za prevzem

Urbana-lama.si v dogovorjenem roku artikel pripravi, odpošlje oziroma pripravi za osebni prevzem in o tem po elektronski pošti ali SMS-u obvesti kupca. Urbana-lama.si v omenjenem sporočilu pouči kupca tudi o politiki odstopa od pogodbe, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

V primeru, da se kupec pravočasno odloči za preklic naročila, mora prodajalca o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko splošne pomoči 068 136 820 ali po e-mailu na naslov info@urbana-lama.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je artikel že pripravljen na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči prek zgoraj omenjene telefonske številke ali po zgornjem e-mailu.

Nakup za pravne osebe 

Postopek nakupa za pravne osebe je popolnoma enak kot za fizične osebe, le da v prvem koraku izberete opcijo račun na podjetje in potrdite strinjanje s pogoji poslovanja

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo dobavljenih artiklov v okviru garancijskih pogojev. Naštete pravne osebe nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla brez razloga, kot to velja za potrošnike (fizične osebe).

V primeru upravičenosti do vračila artikla lahko koristite zamenjavo za enak artikel. Vračilo kupnine žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Urbana-lama.si, z razliko od predhodno omenjene možnosti odstopa od pogodbe. Več o možnostih vračil v okviru garancijskih pogojev si lahko preberete v nadaljevanju strani oziroma na strani o vračilih.

Spletna trgovina Urbana-lama.si pravnim osebam omogoča naslednje načine plačila:

 • z nakazilom na račun upravitelja Urbana-lama.si po ponudbi/predračunu
 • s plačilno oziroma kreditno kartico (Activa, Mastercard, Visa, BA Maestro)
 • odloženo plačilo (velja za organizacije javne in lokalne uprave ter podjetja, ki dosegajo ustrezno boniteto).

*Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico zahtevati plačilo z nakazilom na račun Urbana-lama.si po ponudbi/predračunu.

Pravica do odstopa potrošnika od pogodbe 

Potrošnik (navedeno velja izključno za fizične osebe, ki pridobijo artikel za namene izven svoje pridobitne dejavnosti) ima pravico, da v 14 dneh od prevzema artiklov prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Rok prične teči naslednji dan po prevzemu artiklov.

Odstop od pogodbe potrošnik sporoči na e-naslov prodajalca: info@urbana-lama.si.

Obrazec za odstop od pogodbe artiklov je uporabniku na voljo tu.

V primeru odstopa od pogodbe potrošnik prejeti artikel vrne ali po pošti na naslov prodajalca: DOMATO – trgovina in storitve, s.p., Janežičeva cesta 5, 1000 Ljubljana ali ga osebno prinese na enega od prevzemnih mest prodajalca.

Vrnitev prejetih artiklov podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Potrošnik artiklov ne sme neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe. Potrošnik sme opraviti ogled in preizkus artiklov v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Preizkušanje artikla, ki odstopa od navedenega, se šteje za uporabo artiklov, kar pomeni, da potrošnik s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila artiklov (ki se v primeru pošiljanja obračunava po ceniku dostavne službe in je odvisen od tega ali gre za pošiljko/paket/tovor). Artikel je potrebno vrniti prodajalcu nemudoma, najkasneje pa v roku 14 dni po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah, katerih predmet je artikel, ki je bil izdelan po natančnih navodilih potrošnika, ki je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam, ki zaradi svoje narave ni primerno za vračilo, ki je hitro pokvarljivo ali kateremu je že potekel rok uporabe. Možnosti odstopa od pogodbe ni pri nakupu programske opreme ali avdio in video nosilcev, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

V primeru odstopa do pogodbe bo prodajalec nemudoma, najkasneje pa v roku 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrni vsa prejeta plačila. Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik(kupec) ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če bo prodajalec ponudil možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo (na TRR uporabnika se vrne le vplačani znesek), uporabniku pa se obenem vrne koriščeni bonus ali promocijska koda. Darilni bon se pri odstopu od pogodbe upošteva kot plačilno sredstvo in vrne uporabniku kot darilni bon, vplačani znesek pa se vrne na TRR uporabnika.

V izjemnih primerih, ko artikli niso vrnjeni v skladu ZVPot, lahko potrošniku ponudimo odkup artikla z ustrezno odškodnino, ki jo z zapisnikom določimo ob vračilu. Odkup z znižano vrednostjo se upošteva ob potrditvi potrošnika po elektronski pošti. Potrošnik omenjeno odkupnino koristi izključno ob naročilu drugega artikla enake ali višje vrednosti.

Na Urbana-lama.si omogočamo tudi zamenjavo artikla. Če prejeti artikel ne izpolnjuje pričakovanj, ga lahko zamenjaš z drugim, enakovrednim, kar nam sporočiš na obrazcu za odstop od pogodbe.

Pravico do zamenjave artiklov in vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Odstop potrošnika od pogodbe za artikle iz kompleta 

Če se potrošnik odloči za odstop od pogodbe za enega izmed artiklov, ki so tvorili komplet, lahko zanj zahteva vračilo kupnine. Potrošnik lahko vrne enega ali več artiklov iz kompleta. Pri odstopu od pogodbe za artikel iz kompleta potrošnik dobi na TRR vrnjen znesek v višini vplačanih sredstev za dotični artikel, ki ga vrača.

Pomembnejši napotki za vračilo artiklov

Ko vračate artikle prodajalcu (DOMATO – trgovina in storitve, s.p.), morate priložiti obrazec za odstop od pogodbe. Priložite tudi kopijo računa.

Naslov za posredovanje (pošiljanje) artiklov prodajalcu je DOMATO, Jože Ponikvar, Tomačevo 1, 1000 Ljubljana., Tomačevo 1, 1000 Ljubljana

Priporočamo, da uporabite dostavno službo, ki omogoča sledenje pošiljke in da artikle ustrezno pripravite za transport (pri tem lahko uporabite originalno Urbana-lama.si embalažo oziroma drugo ustrezno varno embalažo).

Stroške pošiljanja vedno krije pošiljatelj, razen če je vnaprej dogovorjeno drugače. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Če uveljavljate garancijo (v kolikor ga artikel ima), boste popravljen artikel prejeli najhitreje, če garancijo uveljavljate neposredno pri proizvajalcu oziroma njegovem pooblaščenem servisu. Seznam najpogostejših najdete tukaj, naveden pa je tudi pri artiklu, na priloženem garancijskem listu.

Če želite artikel (pridobljen s sredstvi iz mnenj ali bonusa), iz kakršnegakoli razloga vrniti, to vsekakor lahko storite. V tem primeru je možna zgolj menjava za enak ali katerikoli drug cenovno dražji artikel iz naše ponudbe ali pa vam povrnemo le dejansko opravljena vplačila.

Pridobljena nagrada v nobenem primeru ni izplačljiva ali vračljiva na Urbana-lama.si račun.

Vračilo artikla za pravne osebe

Če želite račun na podjetje, sprejemate pogoje poslovanja, ki veljajo za podjetja. Glavna razlika je v možnostih odstopa od pogodbe: Podjetjem, samostojnim podjetnikom in drugim pravnim osebam omogočamo vračilo pošiljk artiklov v okviru garancijskih pogojev. Prej naštete organizacije nimajo možnosti odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema artikla, ne da bi bilo treba navesti razlog za svojo odločitev kot to velja za potrošnike (fizične osebe). Vsako vračilo bo individualno obravnavano, pri tem pa bomo poskušali dosegati kriterije dobavitelja. Ob upravičenosti za vračilo artiklov lahko koristite zamenjavo za drug artikel po vaši izbiri (ki je enak ali cenovno dražji). Vračilo kupnine žal ni možno. Za nakupe pravnih oseb prav tako veljajo Splošni pogoji poslovanja Urbana-lama.si, z razliko v že predhodno omenjenih možnostih odstopa od pogodbe.

Za vsa dodatna vprašanja nam lahko pišete na info@urbana-lama.si. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Garancija 

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu. Obrazec za vračilo artikla v garancijo se nahaja tu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira Urbana-lama.si, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Stvarna napaka 

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te  na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla. Obrazec za prijavo stvarne napake se nahaja tu.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:
– odpravi napako na blagu ali
– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
– vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.
Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca

Vrnjeni artikli z odprto embalažo 

Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili na Urbana-lama.si vrnjeni in imajo manjše pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske na ohišju, itd.) in gredo v nadaljnjo prodajo.

Tip pomanjkljivosti oziroma stanje artikla sta za vsak artikel pisno navedena (tako v opisu artikla kot na računu).

Vrnjene artikle v Urbana-lama.si pregledamo. Zaradi pregleda za te artikle kljub vračilu in odprti embalaži ipd. zagotavljamo njihovo brezhibno delovanje. Zaradi tega je ustrezno določeno tudi novo obdobje garancije, ki je pisno navedeno ob vsakem artiklu.

Artiklov, ki so kategorizirani kot ‘Vrnjeni artikli’ ali z oznako odprta embalaža, ni mogoče vrniti. V primeru nedelovanja vrnjenega artikla je stranka upravičena do garancijskega popravila in do odstopa od pogodbe v enakih rokih, kot veljajo za ostale artikle.

Varnost spletnih plačil  

Urbana-lama.si uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Urbana-lama.si v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Za varne avtorizacije in transakcije s kreditnimi karticami skrbita prodajalec Urbana-lama.si in naš zunanji izvajalec. Avtorizacije kreditnih kartic se vršijo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov pri bankah. Podatki o karticah se ne shranjujejo na strežniku Urbana-lama.si.

Obvestilo o zasebnosti 

Urbana-lama.si se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Urbana-lama.si za nedoločen čas hrani naslednje podatke kupcev Urbana-lama.si: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z Urbana-lama.si.

Urbana-lama.si navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Urbana-lama.si za hrani samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke gostov Urbana-lama.si: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije z Urbana-lama.si. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Komunikacija 

Urbana-lama.si bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje, in v skladu z določili ZEKom-1.

Oglasna elektronska sporočila Urbana-lama.si bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj Urbana-lama.si bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo Urbana-lama.si izrecno spoštoval.

Oglasna sporočila Urbana-lama.si bodo jasno razvidna in jasno ločena od iger in tekmovanj.

Omejitev odgovornosti 

Urbana-lama.si se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Urbana-lama.si ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo Urbana-lama.si kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Urbana-lama.si ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Urbana-lama.si mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so neprimerna, zavajajoča ali žaljiva. Urbana-lama.si ne odgovarja za informacije v mnenjih in se omejuje od kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz podanih informacij v mnenjih.

Urbana-lama.si ima možnost odstopa od pogodbe le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitna napaka se šteje napaka v bistvenih lastnostih artikla in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih Urbana-lama.si v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Pritožbe in spori 

Urbana-lama.si spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Urbana-lama.si se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem Urbana-lama.si lahko poveže po elektronski pošti na info@urbana-lama.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@urbana-lama.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Urbana-lama.si se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si Urbana-lama.si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Prodajalec omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Kupoprodajna pogodba (e-pošta s statusom naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca, kupcu pa je vidna tudi v njegovem uporabniškem profilu.

Dostava 

Način in strošek dostave in obdelave naročila 

Za spletna naročila nad 199 € je dostava brezplačna. Za nas pakete dostavlja Pošta Slovenije, ki večino paketov dostavi že naslednji delovni dan po obvestilu o odpremi. Če vas ob dostavi ni na navedenem naslovu, lahko paket prevzamete na vaši najbližji pošti.

Dostava 

Artikli, naročeni na Urbana-lama.si, gredo na pot v najkrajšem možnem času. Če so na zalogi običajno še isti ali naslednji delovni dan.

Dostava je možna samo na območju Slovenije in celotne Hrvaške

Strošek dostave 

Strošek dostave je enoten za celo Slovenijo:

Prevzemno mesto/dostava Manjši paketi
Dostava naročil do 198,99 € 3,9 € (za dostavo s Pošto Slovenije in način plačila z gotovino po povzetju se obračuna dodatni strošek 0,99 €.)
Dostava naročil nad 199 € Brezplačno

Brezplačna dostava 

Nekateri artikli zagotavljajo brezplačno dostavo, kar je jasno označeno v katalogu trgovine. Če poleg takega artikla naročiš še druge artikle, je dostava še vedno brezplačna!

Dobavni roki 

O morebitnih daljših dobavnih rokih vas bomo preko elektronske pošte sproti obveščali. V primeru, da vam daljši dobavni rok ne ustreza, nam lahko to sporočite in artikel bomo odstranili iz naročila ali zamenjali z drugim.

Pri dobavi vam bomo artikle, ki so na zalogi, poslali takoj oziroma v najkrajšem možnem času, ostale pa, ko bodo na voljo. Morebitni strošek dostave bomo zaračunali le pri prvi pošiljki, za kasnejše pošiljke pa bomo nosili strošek dostave mi. Če se naveličate čakanja, nam lahko to sporočite in manjkajoči artikel bomo odstranili iz naročila.

Za artikle, ki so označeni kot rok dobave ni znan, nimamo podatka o tem, kako hitro jih lahko dobavimo.

Za dostavo poskrbi Pošta Slovenije, večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni. Ob odpremi pošiljke vam bomo poslali obvestilo, da smo artikle že poslali na pot.

Za vse dodatne informacije nas pokličite 068 136 820 ali pošljite e-pošto na: info@urbana-lama.si 

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!